Programiranje

Računarski sistem se sastoji od hardvera i softvera. Hardver čine delovi računara, a softver programi koje računar izvršava. Računar je mašina bez inteligencije i izvršava samo ono što mu zadamo i kako mu zadamo. Programom pokazujemo računaru način na koji bi trebalo da izvršava poslove. Da bismo rešili neki problem, moramo računaru precizno opisati sve korake koje on izvršava zadatim redosledom. Skup koraka, koji se zovu instrukcije ili naredbe, napisan za rešavanje nekog problema se naziva program, a pisanje tih naredbi je programiranje.

Edukativni centar Login ima trenutno u ponudi dva kursa programiranja, za koje smatramo da su najmoderniji. To je kurs Java programiranja, koji predstavlja osnovu koju bi trebalo da ima svaki moderan programer. Imamo i kurs Android programiranja koji je namenjen svima koji žele da se profesionalno bave izradom aplikacija za pametne telefone i tablete.

U planu nam je da uskoro uvedemo još kurseva programiranja.