Informatika i računarstvo za osnovce

Edukativni centar Login organizuje časove informatike i računarstva za više razrede osnovne škole. Časovi su uskladjeni sa novim programom Ministarstva prosvete i radi se po udžbenicima koje učenici koriste u svojim školama. Informatika i računarstvo je od ove školske godine obavezan predmet u 5. razredu i zbog toga smo njemu posvetili posebnu pažnju i napravili smo plan rada koji se u potpunosti poklapa sa planom rada u osnovnim školama. Za ostale razrede ne postoji jedinstveni plan rada, već se uskladjujemo sa potrebama učenika.

Informatika i računarstvo za 5. razred

Radi se u malim grupama do 3 učenika. Učenici dobijaju kompletnu literaturu u elektronskom obliku. Časovi se održavaju tokom cele školske godine. Trajanje časa je 45 minuta. Dinamika časova je 1 dvočas nedeljno, a cena je 2 000 dinara mesečno. Postoji mogućnost individualnih časova čija je cena 300 dinara.

Plan rada

RAČUNARSTVO

Pojam algoritma i pseudokoda ( kodiranje, Angry Birds – Blockly, online platforma code.org )
Online platforma scratch.mit.edu ( radno okruženje, likovi, pozadina )
Programiranje zadatka iz code.org u Scratch okruženju ( položaj lika na pozornici, simulacija skakanja, obrada slike, dodavanje zvuka, … )
Kodiranje, codeSpark
Scratch Repeat ()

IKT

Operativni sistem
Desktop i njegovi delovi, My Computer, Windows Explorer
Obrada teksta, uredjivanje, snimanje i kopiranje
Oblikovanje fontova i pasusa, dekorativni tekst
Bojanka na računaru
Prezentacija ( dodavanje, brisanje i promena redosleda slajdova )

DIGITALNA PISMENOST

Odgovorno i sigurno korišćenje tehnologije, bezbednost na Internetu
Samostalno istraživanje i pronalaženje informacija
Javna i lična komunikacija, identitet, kako reagovati u slučaju digitalnog nasilja, zavisnost od tehnologije
Autorska prava
Netiketa, bonton na Internetu
Virusi i antivirus program