PROGRAMIRANJE

Trenutno imamo u ponudi dva kursa programiranja, za koje smatramo da su najmoderniji. To su kursevi Java programiranja i Android programiranja.

MATEMATIKA

Edukativni centar Login organizuje časove matematike za više razrede osnovne škole, srednju školu i za studente. Časovi se održavaju tokom cele školske godine.

INFORMATIKA

Organizujemo časove informatike i računarstva za više razrede osnovne škole. Časovi su uskladjeni sa novim programom Ministarstva prosvete .